Отопительный сезон окончен

Уважаемые собственники!

Уведомляем Вас об окончании отопительного сезона. С распоряжением Главы ЕГП можно ознакомиться по ссылке http://admemr.ru/zakonodatelstvo/rasporyazheniya/n-0372-r-ob-okonchanii-otopitelnogo-sezona-2017-2018-godov-na-territorii-emanzhelinskogo-munitsipalnogo-rajona-20180508-123359.html